Stamboom van de familie Leegwater te Leiden

Kwartierstaat   Grafische weergave   Kaartenbak

Deze stamboom is gebaseerd op informatie die op het internet te vinden is. De belangrijkste bron voor de voorouders in de 19e eeuw is genlias.nl. Voor de verdere voorouders is gebruik gemaakt van gemeentearchieven die online zijn gezet. Met name is veel informatie gehaald uit het Regionaal Archief Tilburg en het Groene Hart archief. De andere informatie is gehaald uit diverse stambomen die op het internet te vinden zijn.

Verre Verwanten

Er blijken verre gedeelde voorouders te zijn die pas in de jongste generatie samenkomen. De ouders van de familie Leegwater te Leiden zijn verre achterneef en -nicht van elkaar. Er zijn vier takken gevonden, uit Bergambacht, 's-Gravenmoer en twee uit Charlois:
1. Paulus Klaasze Casteleijn (Bergambacht, 1675), loopt via Ketel (Verkerk) - van Vliet;
2. Adriaan Jansz van Seters ('s-Gravenmoer, 1635), loopt via van Seters - le Cessie;
3. Wouter Eeuwoutsz Verduijn (Charlois, 1628), loopt via Ketel - Warnas;
4. Wouter Hendricksz Verduijn (Charlois, 1550), loopt via Ketel - van Vliet. Wouter Hendricksz Verduijn is een grootvader van Wouter Eeuwoutsz.
Alle gevonden relaties, exclusief die via de middeleeuwse adel, zijn hier te vinden. Verder zijn er vele andere optredens van kwartierverlies gevonden. Intussen zijn het er te veel geworden om op A0 weer te geven. Een onvolledig overzicht van bekend kwartierverlies is hier te vinden.

Karel de Grote

Opvallend zijn verder de takken naar Karel de Grote. Op basis van statische argumenten is het zo goed als zeker dat alle West-Europeanen afstammen van Karel de Grote. De uitdaging is om deze zekerheid te concretiseren naar stamreeksen. Zie hier voor een opgeschoonde weergave van de gevonden stamreeksen naar Karel de Grote en hier voor het volledige overzicht.

De gevonden reeksen naar Karel de Grote bevatten overigens allemaal ergens een zwakke schakel. Dat is niet bijzonder, zwakke schakels komen vaak voor bij de stamreeksen die terug gaan tot de middeleeuwen (zie bijvoorbeeld *, **. Van de middeleeuwse voorouders is meestal erg weinig bekend en vaak zijn er alleen indirecte bewijzen van verwantschap. Een goede verhandeling over de onzekerheden bij de stamreeksen naar Karel de Grote is door Arnold Zuiderent gegeven. Vooralsnog geloof ik in de gegeven stamreeksen, in de kaartenbak is de onderbouwing aangegeven zoals die in maart 2009 was.

Naar Adam en Eva

Er is veel onderzoek verricht naar de voorouders van Karel de Grote. Erg betrouwbaar zijn de resultaten niet, maar wel leuk. Zo zijn er reeksen te vinden die beginnen bij Karel de Grote (Charlemagne) en uitkomen bij Jezus Christus, Julius Caesar en Adam en Eva (alternatief). De eerste reeks naar Adam en Eva is opgenomen in het vervolg van de kwartierstaat vanaf Karel de Grote. Hieruit blijkt dat Adam en Eva opperedelouders (generatie 146) zijn van de familie Leegwater.

Ten slotte de statistiek van het aantal gevonden voorouders per generatie.


Jan Adriaan Leegwater
Leiden, augustus 2011